Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΤΕΛ1ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Κυπριακή Φιλοτελική Εταιρία ιδρύθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 1959 από 35 ιδρυτικά μέλη. Σκοπός της ίδρυσής της ήταν η προαγωγή του Φιλοτελισμού, η εξεύρεση μόνιμου εντευκτηρίου, η ίδρυση φιλοτελικής βιβλιοθήκης και η παροχή βοήθειας προς τα μέλη της για μια διαρκή φιλοτελική εκπαίδευση και έρευνα.

 Σήμερα η Κυπριακή Φιλοτελική Εταιρία αριθμεί 1279 εγγεγραμμένα μέλη από τα οποία 256 ανήκουν στην κατηγορία Νεότητας. Είναι το μοναδικό στο είδος του αναγνωρισμένο Σωματείο κοινής ωφελείας με αριθμό εγγραφής 698.

 Είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας (FEPA) και από το 1987 μέλος της ΔιεΘνούς Φιλοτελικής Ομοσπονδίας (F.LP.).

Αναπτύσσει πλούσια φιλοτελική δραστηριότητα στην Κύπρο και στο εξωτερικό και στοχεύει κυρίως στην πνευματική καλλιέργεια των μελών της, στη φιλοτελική έρευνα και στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας.

Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της στηρίζεται στην εταιρική συμβολή της και στα προγράμματά της για την παροχή διαρκούς εκπαίδευσης στον τομέα του Φιλοτελισμού πράγμα το οποίο αναδεικνύει την Κυπριακή Φιλοτελική Εταιρία σε μοναδικό ίδρυμα φιλοτελικής εκπαίδευσης στην Κυπριακή Επικράτεια.

 

CYPRUS PHILATELIC SOCIETY

The Cyprus Philatelic Society was founded οn 5th December 1959 by 35 members. Its aim, as stated at the time it achieved the first general assembly, was to find α permanent home, to form a philatelic library, to promote Philately, to help its members in educational philatelic learning and research.

Today the Cyprus Philatelic Society counts more than 1279 members from Cyprus and abroad being the only society in Cyprus of its kind. Two hundred fifty six, out of 1279, are junior members. It is the leading society in its field and has an international stature. Its common utility status is based on the society's contribution to the continuous educational learning. It is α founder-member of the European Philatelic Federation (FEPA) and since 1987 full member of the International Philatelic Federation (F.LP.).

The Cyprus Philatelic society develops α rich philatelic activity in Cyprus and abroad and focuses mainly on the promotion of philatelic study and research achieving the cultural development of its members.

Its non-profit character is based on its principles and its contribution to the continuous process of philatelic education, as the only Learned Institution of Philately in Cyprus.